Preču katalogs

Pirkšanas noteikumi

 • 1. Vispārīgie noteikumi.

  1.1. Šie preču pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā Noteikumi) ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, iegādājoties preces elektroniskajā veikalā GALSAS.LT.

  1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt noteikumus atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. Par to Pircējs tiek informēts elektroniskā veikala GALSAS.LT mājaslapā. Klientam veicot pirkumu interneta veikalā, tiek piemēroti pasūtījuma veikšanas brīdī spēkā esošie noteikumi.

  1.3. Veiciet pirkumu pa e-pastu veikalam ir tiesības:

  1.3.1. spējīgas personas, t.i. pilngadību sasniegušas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas rīkojumu;

  1.3.2. nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu vai nepilngadīgas personas ar likumīgiem oficiāliem ienākumiem,

  1.3.3. juridiskas personas;

  1.3.4. visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

  1.4. Pārdevējs, apstiprinot noteikumus, arī garantē, ka saskaņā ar Noteikumu 1.3. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. veikals GALSAS.LT.

  1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs pēc iepirkumu groza noformēšanas veikalā, piegādes adreses norādīšanas, apmaksas veida izvēles un iepazīšanās ar Pārdevēja noteikumiem noklikšķina uz "Apstiprināt pasūtījumu" pogu (skat. 5. punktu "Preču pasūtīšana, cenas, procedūru apmaksa, nosacījumi ").

  2. Personas datu aizsardzība.

  2.1. Lai pasūtītu preces interneta veikalā, Pircējs var:

  2.1.1. Reģistrējoties e-pastā. veikals GALSAS.LT - ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;

  2.1.2. Bez reģistrācijas e-pastā. veikals GALSAS.LT.

  2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. Noteikumos paredzētajā veidā attiecīgajos Pārdevēja norādītajos informācijas laukos norāda savus Pircēja personas datus, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildei: vārdu, uzvārdu, piegādes adresi, tālruņa numuru un e-pastu. adrese.

  2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2.punktā norādītie Pircēja Personas dati var tikt apstrādāti, lai analizētu pārdevēja darbu un tiešo mārketingu.

  2.4. Piekrītot personas datu apstrādei, Pircējs piekrīt arī tam, ka no Pircēja saņemtā pasūtījuma izpildei nepieciešamie informatīvie ziņojumi var tikt nosūtīti uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

  2.5. Pircējs reģistrējoties e-pastā. veikals un, pasūtot preces, apņemas glabāt un nevienam neizpaust datus par savu pieslēgumu savam personīgajam kontam.

  3. Pircēja tiesības un pienākumi.

  3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces pa e-pastu. uzglabāt saskaņā ar šiem Noteikumiem un noteikumiem citās e-pasta informācijas sadaļās. veikals GALSAS.LT.

  3.2. Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, norādot atgriezto preci un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes dienas, ja vien līgums nav iespējams. jāatceļ saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu (piemēram, slēdzot līgumu par higiēnas priekšmetu - gultas veļas pirkšanu un pārdošanu, skatīt informāciju Valsts iestādes "Patērētāju centrs" mājaslapā http: // www.vartojucentras.lt/ istatymas.php?id = 1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un apmaiņas iespējas" 18. lpp.).

  3.3. Pircējs var izmantot 3.2.punkta tiesības tikai tad, ja prece nav bijusi bojāta, tās izskats nav būtiski mainījies, kā arī pati prece nav lietota – pretējā gadījumā pirkums nav atgriezts un tā vērtība netiek atmaksāta.

  3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par to GALSAS.LT mājaslapā norādīto cenu.

  3.5. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

  3.6. Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus savā kontā GALSAS.LT. Ja Pircējs pazaudē savus pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot sadaļā "Kontakti" norādītos saziņas līdzekļus.

  3.7. Pircējs piekrīt šiem Pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas tiesību aktus.

  4. Pārdevēja tiesības un pienākumi.

  4.1. Pārdevējs apņemas radīt Pircējam visus apstākļus optimālai un pareizai visu e-pasta pakalpojumu lietošanai. veikals GALSAS.LT.

  4.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt e-pasta stabilitātei un drošībai. veikals Galsas.lt vai pārkāpj uzņemtās saistības – Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi pakalpojumiem veikalā vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.

  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz konfidencialitāti Pircēja personiskā informācija, kas norādīta reģistrācijas e-pastā.

  4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

  5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, termiņi.

  5.1. E-pastā veikalā GALSAS.LT Pircējs var iepirkties visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

  5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs nospiež pogu "Apstiprināt pasūtījumu", un pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs to apstiprina - nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu 5.3. Cenas visām precēm un pakalpojumiem ir norādītas eiro, ieskaitot PVN no Lietuvas Republikas.

  5.4 Iegādājoties preces GALSAS.LT vietnē, Pircējs var norēķināties šādos veidos:

     5.4.1. Pakalpojums "Elektroniskā banka" ir priekšapmaksa uz bankas sistēmas e-pasta kontu. veikals Galsas.lt. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, pircējam ir jābūt bankas līgumam ar kādu no GALSAS.LT norādītajām apkalpojošajām bankām. Pircējs pārskaita naudu uz mūsu e-veikala norēķinu kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā gulstas uz attiecīgo banku, jo visi naudas darījumi notiek caur šīs bankas elektronisko banku sistēmu.

     5.4.2. Apmaksa ar "bankas pārskaitījumu" ir avansa maksājums, kurā Pircējs pārskaita naudu uz e-pasta bankas kontu. veikals Galsas.lt.

  5.5. Pircējs apņemas samaksāt par preci nekavējoties. Tikai pēc preču apmaksas saņemšanas sākas preces pakas formēšana un sākas preču piegādes laika atpakaļskaitīšana. Ja maksājums netiek veikts 24 stundu laikā, pasūtījums tiek automātiski atcelts un tiek uzskatīts par nederīgu

  6. Preču piegāde.

  6.1. Pircējs, veicot pasūtījumu, izvēloties piegādes pakalpojumu, apņemas norādīt precīzu preces piegādes vietu.

  6.2. Pircējs apņemas pieņemt preces personīgi. Ja Pircējs pats nevar pieņemt preces, un preces jau ir piegādātas norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izvirzīt Pārdevējam pretenzijas par preces piegādi nepareizai personai.

  6.3. Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis - KURJERS.

  6.4. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar GALSAS.LT mājaslapā norādītajiem noteikumiem. Šie nosacījumi ir provizoriski un neattiecas uz gadījumiem, kad vajadzīgā prece neatrodas Pārdevēja noliktavā vai tiek pārdota ar atzīmi "Priekšpasūtījums" un Pircējs tiek informēts par pasūtītās preces iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par preču piegādes noteikumiem.

  6.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes laika pārkāpšanu, ja prece Pircējam netiek piegādāta vai nav piegādāta laikā Pircēja vainas dēļ (nepareizi ievadīta adrese, tālruņa numurs) vai no GALSAS.LT neatkarīgu apstākļu dēļ.

  6.6. Pircējam visos gadījumos nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja iepakojums ar viņa pirkumiem tiek piegādāts neaizzīmogotā vai citādi bojātā iepakojumā, kā arī ja iepakojumā ir nepasūtītas preces vai nepareizs daudzums, kā arī nepilnīgi pirkumi.

  6.7. Visos gadījumos, ja pircējs piegādes laikā pamana iepakojuma bojājumus, viņam tas ir jāapliecina kurjera sniegtajā piegādes dokumentā, vai arī jāsastāda atsevišķs bojājuma akts. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Šīs prasības neievērošana atbrīvo Pārdevēju no atbildības pret Pircēju par jebkādiem preces bojājumiem, kas saistīti ar iepakojuma bojājumiem, kurus Pircējs nav norādījis kurjera piegādes dokumentā.

  7. Preču kvalitāte, garantijas.

  7.1. E-pastā pārdoto preču apraksts (izmērs, krāsa vai citas īpašības). veikala preces ir norādītas katrai precei pievienotajā vispārīgajā aprakstā.

  7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka veikalā esošās Preces var neatbilst krāsai, formai vai citiem parametriem, faktiskajam izmēram, Pircēja izmantotā monitora, planšetdatora vai mobilā tālruņa pielāgoto īpašību dēļ.

  7.3. Pārdevējs noteiktām precēm sniedz kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.

  7.4. Ja pārdevējs atsevišķiem preču veidiem nesniedz kvalitātes garantiju, ir spēkā attiecīgajā likumdošanā paredzētā garantija.

  8. Preču atgriešana un apmaiņa.

  8.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, ja iespējams, vai nekvalitatīvas preces tiek nomainītas, atdotas saskaņā ar Lietuvas Republikas ekonomikas ministra 2001.gada 29.jūnija rīkojumu Nr.217 "Par preču atgriešanas noteikumu apstiprināšanu". un lietu apmaiņa”, kas apstiprināti ar Mantu atdošanas un apmaiņas noteikumiem, ja vien līgumu nav iespējams izbeigt saskaņā ar tiesību aktiem.Lietuvas Republikas Om (kad tiek noslēgts līgums par higiēnas preču - gultas veļas pārdošanu ;: //www.vārtojucentras.lt/istatymas.php?id = 1038, "Nepārtikas preču atgriešanas un maiņas specifika preces" 18. lpp.). Visos gadījumos nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.
  8.2. Atgriezt preci(-es) saskaņā ar 8.1. Pircējs to var izdarīt 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no preces piegādes Pircējam dienas, par to informējot Pārdevēju, izmantojot saziņas sadaļā norādītos saziņas veidus, norādot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un iemeslus. Atgriezties.
  8.3. Atgriežot preci pircējam, ir jāievēro šādi nosacījumi:
      8.3.1. atgrieztajai precei jābūt oriģinālajā, nebojātā, kārtīgā iepakojumā;
      8.3.2. precei jābūt Pircēja nebojātai;
      8.3.3. prece nedrīkst būt ar lietošanas pēdām un bez noformējuma zuduma (neskartas etiķetes, noplēstas aizsargplēves u.c.) (šis punkts neattiecas uz preces ar trūkumiem atgriešanu);
      8.3.4. atgrieztajām precēm ir jābūt tādā pašā komplektācijā kā saņemšanas brīdī;
      8.3.5. atgriežot preci, jāuzrāda pirkuma dokuments.
  8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro 8.3.punktā noteiktos atgriešanas kārtības noteikumus.
  8.5. Ja Pircējs atgriež nepareizo preci un/vai laulību, Pārdevējs apņemas paņemt šādu preci un aizstāt to ar līdzīgu piemērotu preci.
  8.6. Ja Pārdevējam nav nomaiņai piemērotu preču, Pircējam tiks atmaksāta samaksātā summa, neskaitot piegādes izmaksas.

  9. Pircēja un pārdevēja atbildība.
  9.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nenorāda precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un ir tiesīgs prasīt atlīdzību par Pircējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem.
  9.2. Pircējs ir atbildīgs par savām darbībām mūsu e-pastā. veikals Galsas.lt.
  9.3. Reģistrētais pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja e-pasts. Veikala GALSAS.LT sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas izmanto Pircēja datus, lai iekļūtu GALSAS.LT sistēmā – Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.
  9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tika dota.
  9.5. Zaudējumā vainīgā Puse zaudējumus atlīdzina tieši otrai Pusei.

  10. Mārketings un informācija.
  10.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var iniciēt dažādus akcijas vai veicināšanas pasākumus.
  10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tos dzēst. Jebkuras akcijas noteikumu izmaiņas vai atcelšana ir spēkā no to izpildes brīža.
  10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta, izmantojot Pircēja norādītos saziņas veidus Pircēja reģistrācijas formā.
  10.4. Pircējs visas ziņas un jautājumus Pārdevējam nosūta pa e-pastu un tālruņa numuru, kas norādīts mūsu e-pasta sadaļā "Kontakti". veikals
  10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem viņam nosūtītos informatīvos ziņojumus, apstiprinājuma ziņojumus vai rēķinus - sakarā ar klienta interneta pieslēguma kļūmēm, kļūmēm e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklā, kā arī, ja Pircējs pats norādījis savu nepareizo kontaktinformāciju

  11. Nobeiguma noteikumi.
  11.1. Šie Preču pārdošanas noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas normatīvajiem aktiem.
  11.2. Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo noteikumu piemērošanu, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

 • SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS TĪKLOS